رشته كوه استوار
من چه سبزم امروز...
شب احياء
ديشب به خاطر شب احياء قرار شد امروز همه اداره ها با دو ساعت تاخير كارشون رو شروع كنن.بميرم براي كارمند هاي اين بانك ها كه اگه اين دو ساعت رو هم دير بيان چطور ميخوان استراحت كنن من يكي كه نميدوونم.واقعا اين بيچاره ها كه خيلي در طول روز خسته ميشن!!!!
3 Comments:
واقعاً طفلكي ها...براي من يكي كه فرقي نكرد. تازه زودتر از ساعت هم رسيده بودم.

Anonymous Anonymous said...
cheghadr ghashange ke faghat adam az ye nafar comment dashte bashe hamishe, az kasi ke ashegheshe, man dige barat comment nazaram?

Anonymous Anonymous said...
cheghadr ghashange ke faghat adam az ye nafar comment dashte bashe hamishe, az kasi ke ashegheshe, man dige barat comment nazaram?