رشته كوه استوار
من چه سبزم امروز...
راه

علي ميگه ...
خدا چون آدمها رو متنوع خلق كرده بنابر اين وسيله رسيدن به آرامش براي هر كسي فرق ميكنه.
اما در نهايت هدف يكيه.زندگي،مثل يه مسافرته ، مسافرت رسيدن به آرامش .كه هركسي با يه وسيله سفر ميكنه يكي با ماشين يكي با كشتي يكي با قطار و يكي ديكه هم با هواپيما و...
اما همه ميخوان به يه جا برسن آيا ميشه به كسي ايراد گرفت كه چرا همون راهي رو نميري كه من ميرم؟؟؟
2 Comments:
نه...
هركس برايش آرامش يك تعريفي دارد.
پس مسير و وسيله هم نميتواند يكسان باشد.
عكس خيلي قشنگي گذاشتي .مي تونيم بريم اونجا آرامش پيدا كنيم؟

Anonymous ali salehi said...
همه اینا درست ولی شرط اساسی آرامش در حضور دیگرانه نه در خلوت و تنهایی